Main content

Regulamin Bulderowni Groto

Wspinanie/buldering jest sportem podwyższonego ryzyka i może prowadzić do urazów oraz uszkodzeń ciała. Korzystanie z obiektu równoznaczne jest z zaakceptowaniem poniższego regulaminu,odbywa się na własną odpowiedzialność.

Osoby korzystające ze ścianki po raz pierwszy zobowiązane są zgłosić ten fakt obsłudze ścianki.

Korzystać z obiektu mogą jedynie osoby które:

 • Zapłaciły za bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Zapoznały się z regulaminem oraz akceptują jego warunki.
 • Nie mają przeciwwskazań lekarskich.
 • Posiadają odpowiednie obuwie zmienne.
 • Osoby pełnoletnie. Młodzież w wieku 14-18 lat, może korzystać z obiektu na podstawie pisemnej zgody Rodziców/Opiekunów prawnych oraz na ich ryzyko. Dzieci do 14 roku życia pozostają wyłącznie pod opieką Rodziców.
 • Grupy zorganizowane korzystają z obiektu jedynie za zgodą Właściciela obiektu.
 • Nie są pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.

Główne zasady bezpieczeństwa na Bulderowni Groto:

 1. Zabrania się:
  • Przebywania lub przechodzenia bezpośrednio pod osobami wspinającymi się (osoba wspinająca się ma zawsze pierwszeństwo!)
  • Pozostawiania jakichkolwiek rzeczy na materacu.
  • Skakania z dużej wysokości na materac.
  • Samodzielnego ingerowania w ustawienia chwytów wspinaczkowych.
  • Pozostawiania dzieci bez opieki.
  • Wspinania się z biżuterią (pierścionki, naszyjniki, bransoletki, zegarki itp.).
  • Wspinania się z jakimikolwiek rzeczami w kieszeniach (klucze, telefony).
  • Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać obsłudze ściany.
 2. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu.
 3. Wprowadzanie psów dozwolone jest wyłącznie za zgodą obsługi, psy nie mogą stwarzać zagrożenia dla użytkowników obiektu. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów na materac.

Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Bulderowni Groto.
 2. Dane osobowe Klientów będą̨ przetwarzane wyłącznie w celu sprzedaży karnetów imiennych oraz w celu potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem obiektu. Korzystanie z obiektu równoznaczne jest ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane i przetwarzane przez Właściciela na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Klient ma prawo do poprawiania, zmieniania i usunięcia swoich danych osobowych. 
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i tym samym z możliwością korzystania z obiektu. Brak ww zgód oznacza brak możliwości korzystania z Bulderowni.

Osoby nie przestrzegające powyższych zasad, oraz osoby stwarzające zagrożenie dla siebie i innych użytkowników obiektu mogą zostać wyproszone przez obsługę bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za wstęp.

Bardzo prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i uchybień obsłudze.

Życzymy wielu TOP-ów!
Właściciel: Tomek Zwolak

Sprawdź co mamy dla Ciebie

Kurs Pierwsze Kroki

Zajęcia dla rozpoczynających przygodę ze wspinaniem

Sekcje

Chcesz trenować w grupie? Przyjdź i trenuj z nami.

Routesetting

Sprawdź kiedy kręcimy dla Was nowe przystawki.